Make your own free website on Tripod.com

Sakura Taisen

Opening Theme
Geki! Teikoku Kagekidan


Hikisaita yami ha hoeh
Furueru teito ni
Ai no uta takarakani
Odori deru senshitachi
Kokoro made kotetsu ni
Buso suro otome
Oku oh kechirashite
Seigi oh shimesu noda

Hashire kosoku no
Teikoku Kagekidan
Unare shogeki no
Teikoki Kagekidan

Hashire kosoku no
Teikoku Kagekidan
Unare shogeki no
Teikoki Kagekidan

Japanese . English


Back to Sakura Taisen
Back to Lyrics
Back to Main